مدیر عامل "وساپا" از عدم حصول نتیجه در آگهی مزایده فروش املاک ایزدشهر و پلاسکوکار خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ سید علی فتاحی گفت: با توجه به اتمام مهلت ارائه پاکات در خصوص آگهی مزایده فروش املاک ایزدشهر و پلاسکوکـار در تاریخ 26 مهر 1401 ، هیچ پاکتی به شرکت ارائه نشده است. و مزایده بی‌ نتیجه ماند .مـراتب جهـت اقدام لازم ارســال می گردد.ضمناً لازم به توضیح است که مجدداً نسبت به درج آگهی نوبت سوم در روزنامه کثیرالانتشار اقدام خواهد شد.