مجامع سه شنبه 10/8   بورس اوراق بهادار 1-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پترو شيمي جم – نماد: جم موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/14 در استان تهران ،شهر تهران به […]

مجامع سه شنبه 10/8

 

بورس اوراق بهادار

1-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پترو شيمي جم – نماد: جم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/08/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر پايين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش سالن تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

 

فرابورس

1- آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ساختمان اصفهان – نماد: ثاصفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1401/07/30 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/08/14 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس در اصفهان- دروازه شيراز- خيابان دانشگاه- روبروي درب شمالي دانشگاه کوچه برزويه- پلاک يک طبقه اول با کد پستي شماره 8173966651 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

 

2-آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود – نماد: کشرق

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 در استان سمنان ،شهر شاهرود به آدرس خيابان حافظ جنوبي -مجتمع ادارات-سالن اجتماعات شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره