معاون مالی و اقتصادی مدیر عامل ایران‌خودرو علت تغییر سودآوری عملیاتی دوره ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته را ناشی از  شناسایی و ثبت مبلغ زیان ناشی از اعمال قیمت های دستوری به حساب بدهی دولت ذکر کرد

به گزارش بورس امروز؛ محمد نیک فر علت تغییر سودآوری عملیاتی دوره ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰  را ناشی از  شناسایی و ثبت مبلغ زیان ناشی از اعمال قیمت های دستوری به حساب بدهی دولت ذکر کرد .

وی افزود: فارغ از این موضوع، شرکت در دوره ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه زیان ناشی از عدم تغییر در قیمتهای مصوب فروش و از طرفی افزایش قیمت مواد، هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های تولید و فروش مواجه بوده است.

معاون مالی و اقتصادی مدیر عامل “خودرو” اظهار کرد: جبران زیان ناشی از قیمت های دستوری صرفا در دوره مالی شش ماهه منتهی به  ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ شناسایی شده که بیشتر به دلیل الزام دریافت گزارش صورتهای مالی حسابرسی شده از سازمان حسابرسی در دوره مذکور می باشد.

  • منبع خبر : کدال