سیدمحسن موسوی گفت: با توجه به ابهام در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی که لزوما تحت کنترل مدیران بازار سرمایه نیست.

به گزارش بورس امروز؛ سیدمحسن موسوی  گفت: با توجه به ابهام در وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی که لزوما تحت کنترل مدیران بازار سرمایه نیست، از جمله نرخ بهره، نقدینگی و همچنین با توجه به ابهام اساسی در وضعیت روابط بین‌الملل و برجام، هر بسته حمایتی هرچند بخشی از آن کارا باشد مانند انتشار اوراق تبعی که می‌بایست غیر دستوری باشد نه اجباری، مُسکن موقت است.

باید چارچوب سیاسی و اقتصادی هرچند ضعیف در خارج از اتمسفر بازار سرمایه، دارای ثبات باشد تا قابلیت پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کند و بتوان برنامه‌ریزی کوتاه مدت و سپس بلندمدت برای سرمایه‌گذاری انجام داد.

  • منبع خبر : شانا