شاخص کل امروز با رشد اندک کار خود را آغاز کرده اما نکته مثبت، سبز بودن شاخص کل هم وزن است.

به گزارش بورس امروز؛ شاخص کل در ابتدای معاملات با رشد ۲۷۶۵ واحدی مواجه شده است، تا به این لحظه و در ابتدای معاملات شاخص کل هم وزن نیز مثبت بوده اما درصد رشد آن کمتر از رشد شاخص کل است، در ابتدای معاملات امروز ۴۲۰ نماد مثبت بوده و تنها ۱۰۹ نماد در وضعیت منفی قرار دارند.

  • منبع خبر : مهر