سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران گفت: شرکت بیمه البرزدراطلاعیه ای ازتحصیل ۳۰ درصد از سهام شرکت کارگزاری در شرف تاسیس پویش خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛  منوچهر میزرایی اعلام کرد: که سازمان بورس با تاسیس شرکت کارگزاری پویش با سرمایه اولیه یک هزار میلیارد ریال موافقت کرده است.

وی افزود: موسسین این شرکت را شرکت بیمه البرز با 30 درصد سهم، کمال خانزاده با 18 درصد، محمد نصیری با 18 درصد ، کامل ابراهیمیان با 18 درصد، بهزاد خانزاده با 10 درصد و صابر شیخلو هم  با 6 درصد سهام تشکیل می دهند.