هیئت مدیره شرکت حمل و نقل توکا پیشنهاد افزایش سرمایه 257 درصدی داد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت حمل و نقل توکا در 7 آبان 1401، پیشنهاد افزایش سرمایه 257 درصدی را ارائه نمود.

در پی این درخواست، سرمایه این شرکت از 990 میلیارد ریال به 3 هزار میلیارد و 540 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و به منظور اجرای طرح توسعه ناوگان حمل و نقل شرکت صورت می گیرد.