در معاملات امروز در بازارفیزیکی (تالار خودرو) بورس کالا، ۲۵۰ دستگاه هایما S۷ مشکی و مشکی (سفارشی) در کم‌تر از یک ساعت فروخته شد. درصد رقابت برای هایما S۷ مشکی (سفارشی) ۱۱.۵ درصد و برای هایما S۷ مشکی ۹.۱۶ درصد بود.

به گزارش بورس امروز، در معاملات امروز بازار فیزیکی (بازارخودرو) ۲۵۰ دستگاه هایما S۷ در دو نوبت مشکی و مشکی (سفارشی) در کم‌تر از یک ساعت فروخته شد.

نکته معاملات امروز هایما، استقبال از عرضه‌ها بود که تقاضاهای شکل گرفته با هم به رقابت پرداختند.

براساس اطلاع سایت باما، قیمت دیروز هایما S۷ با مشخصات ۱.۸ لیتر توربو پلاس در بازار ۹۹۰ میلیون تومان است.

میانگین قیمت کشف شده هایما S۷ مشکی سفارشی در معاملات امروز در بازار فیزیکی (بازار خودرو) بورس کالا ۸۴۹ میلیون تومان بود.

این خودرو با احتساب هزینه‌های مالیات ارزش افزوده، عوارض، بیمه، پلاک و سایر هزینه‌های جانبی، نزدیک ۹۵۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

عرضه امروز هایما S۷ مشکی و مشکی (سفارشی) در دو نوبت انجام شد که جزییات آن به شرح زیر است:

هایما S۷ مشکی (سفارشی): تقاضا برای هایما اوج گرفت
عرضه هایما در دو بخش عرضه هایما S۷ مشکی و هایما S۷ مشکی (سفارشی) از ساعت ۹ امروز صبح آغاز شد.

در ردیف نخست عرضه، پس از نیم ساعت با رقابت ۱۱.۵ درصدی، ۵۰ دستگاه هایما S۷ مشکی (سفارشی) با میانگین قیمت کشف شده ۸۴۹ میلیون تومان فروخته شد.

قیمت پایه هایما S۷ مشکی (سفارشی) ۷۵۶.۵ میلیون تومان و تقاضا برای آن نیز ۲۶۹ دستگاه بود.

به این هزینه ها ۱۳ درصد بهای نهایی خودرو بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی به علاوه هزینه های بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه می شود.

هایما S۷ مشکی: هایما S۷ مشکی بدون زحمت فروخته شد
در عرضه دوم امروز هایما در بازار فیزیکی (تالار خودرو)، ۲۰۰ دستگاه هایما S۷ مشکی با میانگین قیمت کشف شده ۸۱۰.۵ میلیون تومان با ۹.۱۶ درصد رقابت فروخته شد.

قیمت پایه هایما S۷ مشکی ۷۴۲.۵ میلیون تومان و تقاضا برای آن نیز ۷۷۱ دستگاه بود.

به این هزینه ها ۱۳ درصد بهای نهایی خودرو بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی به علاوه هزینه های بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه می شود.