قائم مقام و عضو هیئت مدیره "افق کوروش" از رشد ۶۱ درصدی سود عملیاتی شرکت در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ صالح منصوری در خصوص علت رشد ۶۱ درصدی سود عملیاتی شرکت در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ گفت: افزایش فروش ،بهبود حاشیه سود ناخالص و رشد سایر درآمدهای عملیاتی توانسته علاوه بر پوشش افزایش هزینه ها موجبات رشد سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه را فراهم آورد.

وی افزود: همانطور که از اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال پیداست، حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به دوره مشابه بیش از ۴۹ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که رشد هزینه های عملیاتی شرکت کمتر از این میزان در حدود ۴۲ درصد بوده است . شایان ذکر است علاوه بر رشد فروش، نسبت حاشیه سود شرکت نیز در مقایسه با دوره مشابه از ۱۸/۸ درصد به ۱۹/۴ درصد بهبود داشته است و این مهم باعث شده تا نهایتا سود عملیاتی شرکت رشدی بیش از ۶۱ درصد را تجربه کند.