حسابرس و بازرس قانونی افزایش سرمایه 400 درصدی شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر را تایید کرد.

به گزارش بورس امروز، در پی پیشنهاد هیئت مدیره شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در 2 شهریور 1401، در خصوص افزایش سرمایه 400 درصدی، حسابرس و بازرس قانونی اظهار نظر خود را ارائه دادند و این افزایش سرمایه را تایید نمودند.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت صورت می گیرد.

افزایش سرمایه درخواستی، سرمایه این شرکت را از 500 میلیارد ریال به 2 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش می دهد.