مدیر عامل "وشهر" گفت: افزایش ۱۳۰ درصدی در درآمد تسهیلات اعطایی در صورتهای مالی ۶ ماهه نسبت به ۳ماهه ۱۴۰۱ ناشی از افزایش حجم تسهیلات و تحقق سود تسهیلات ۳ ماهه دوم سال بوده است.

 

به گزارش بورس امروز؛ سید محمد مهدی احمدی با بیان این مطلب افزود: افزایش ۹۳ درصدی در هزینه سود سپرده ها نیز  ناشی از افزایش حجم سپرده ها و به تبع آن پرداخت سود ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ سپرده ها بوده است که با فرض ثابت بودن میزان سپرده ها نیز افزایش در هزینه مذکور منطقی می باشد.

وی ادامه داد: افزایش ۱۸ هزار و۶۴۴ میلیارد ریالی در هزینه کارمزد در صورتهای مالی ۶ ماهه نسبت به ۳ماهه ۱۴۰۱ عمدتا ناشی از افزایش  مبلغ ۸۶۹ میلیارد ریال کامزد طرح شتاب، مبلغ ۵۳۱ میلیارد ریال ناشی از کارمزد پرداختی به کارگزاران ارزی و ۲۱۴ میلیارد ریال ناشی از افزایش کارمزدهای پرداختی بابت pos می باشد.

احمدی گفت: افزایش بیش از  ۱۳۰ میلیارد ریال افزایش خالص سایر درآمدها و هزینه ها عمده ناشی از افزایش سود حاصل از فروش املاک می باشد.

  • منبع خبر : کدال