مدیر عامل "ولیز" از افزایش 160 درصدی در حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت و افزایش 82 درصدی در سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت این شرکت در 6 ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش بورس امروز؛ رضا زردشتی  در خصوص افزایش سرمایه این شرکت اظهار کرد: باتوجه به وصول مطالبات و برنامه ریزی های عملیات لیزینگ و افزایش پرداخت تسهیلات، شرکت در 6 ماهه نخست سال جاری از منابع نقد حداکثر بهره وری را داشته است، همچنین با توجه به معافیت صندوق های سرمایه گذاری،شرکت منابع مازاد کوتاه مدت را در صندوق های سرمایه گذاری کیمیای کاردان سپرده گذاری نموده و درآمد ناشی از سرمایه گذاری در صورتهای مالی منعکس گردیده است.

وی در خصوص افزایش 160 درصدی در حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت گفت: براساس برنامه عملیاتی شرکت، با پیگیری و جدیت در وصول مطالبات شرکت توانسته است مقادیر متنابعی از مطالبات مشکوک الوصول سنواتی را به حیطه وصول درآورده و به مشتریان شرکت با رعایت ضوابط و بهداشت اعتباری تسهیلات پرداخت نماید.

زردشتی ادامه داد: براساس دفاتر و گزارشات ماهانه شرکت که در سایت کدال درج گردیده عملکرد عملیات لیزینگ در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 272 میلیون ریال می باشد که در دوره های ۲۴ و ۳۶ ماهه اعطای تسهیلات انجام گردیده است.

افزایش در سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۴۱

مدیر عمل “ولیز” همچنین از افزایش 141 درصدی حسابها و استاد پرداختی خبر داد و ابراز کرد: افزایش بابت مطالبات شرکت های تامین کننده و مشتریان بوده که در مهرماه سال ۱۴۰۱ پرداخت و تسویه بعمل آمده است.

وی در پایان گفت: این شرکت در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ توانسته است بیش از مبلغ ۳۵۳ میلیارد ریال منابع کافی وصول مطالبات نموده و با رعایت ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا به متقاضیان دریافت تسهیلات در قبال اخذ وثائق مکفی اعطای تسهیلات نماید.

  • منبع خبر : کدال