مدیر عامل "پردیس" از افزایش 49 درصدی سود عملیاتی در نه ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 خبر داد و گفت: همچنین این شرکت 141 درصد از محل «درآمد سود تضمین شده» رشد داشته است.

به گزارش بورس امروز؛ مهدی امیری، از رشد عملکردی این شرکت در 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401 خبر داد و گفت: این افزایش ناشی از تغییر استراتژی مدیریت پرتفوی در استفاده بهینه از فرصت های بازار سرمایه و منابع در اختیار بوده است.

وی ادامه داد: افزایش در سرفصل سود سهام عمدتا بر اساس تغییر گرایش سبد سرمایه گذاری های شرکت به سمت شرکتهای سودآور و نیز افزایش در سود فروش سرمایه گذاری ها ناشی از فروش به موقع سرمایه گذاری ها در نقطه بهینه بوده است.

امیری تاکید کرد: قاعدتا نوسانات بازار سرمایه در سال جاری همچنان ابهام در پیش بینی ها و انتظارات و پایداری در سودآوری شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد لكن این شرکت در تلاش است در شرایط فعلی به منظور افزایش سود آوری از فرصت های مناسب موجود حداکثر بهره برداری را بنماید.

  • منبع خبر : کدال