سازمان بورس اوراق بهادار با افزایش سرمایه 152 درصدی شرکت مجتمع فولاد خراسان موافقت کرد.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت مجتمع فولاد خراسان در 17 اسفند 1400، پیشنهاد افزایش سرمایه 152 درصدی را می دهد. این افزایش سرمایه به منظور تامین وجوه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های سرمایه ای در دست اجرا، تامین وجوه مورد نیاز جهت مشارکت در افزایش سرمایه و جبران سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و جبران مخارج انجام شده در سرمایه گذاری های صورت گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه سایر سرمایه گذاری ها صورت خواهد گرفت.

سازمان بورس نیز با این افزایش سرمایه موافقت کرد. با انجام این فرایند سرمایه شرکت از 11 هزار میلیارد و 900 میلیون ریال به 30 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صورت می گیرد.

  • منبع خبر : کدال