افزایش سرمایه 300 درصدی شرکت صنعت غذایی کورش در 4 آبان ثبت گردید.

به گزارش بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کورش را مبنی بر افزایش سرمایه 300 درصدی این شرکت تایید می کند. بر این اساس سرمایه این شرکت از 3 هزار میلیارد ریال به 12 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه 300 درصدی از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد و به منظور تامین سرمایه در گردش صورت خواهد پذیرفت. این افزایش سرمایه در 4 آبان 1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

  • منبع خبر : کدال