مدیر عامل "وایران" خبر داد: افزایش هزینه های تأمین مالی باعث کاهش ۴۸ درصدی سود و زیان عملیاتی گردیده است

به گزارش بورس امروز؛ علی حقیقی گفت: افزایش  هزینه های تأمین مالی و ۵۸ درصد هزینه های اداری و تشکیلاتی باعث کاهش ۴۸ درصدی سود و زیان عملیاتی گردیده است.

وی افزود: دلیل افزایش در هزینه های تأمین مالی افزایش ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی در سال گذشته بوده است که در شش ماه نخست سال گذشته هنوز دریافت نشده بود و تأثیری در هزینه های تأمین مالی شش ماهه نخست سال گذشته نداشت.

حیقیقی تصریح کرد:  افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی به علت افزایش حقوق و دستمزد کارکنان طبق بخشنامه وزارت کار و سرو ناهار از ابتدای سال بوده است.

  • منبع خبر : کدال