"ثامید" از برگزاری مزایده فروش پروژه تجاری چهارباغ اصفهان یکشنبه 8 آبان خبر داد.

به گزارش بورس امروز، پروژه فروش چهارباغ اصفهان(مرکز خرید فیروزه) به صورت نقد،اقساط و یا تهاتر از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار می نماید.

گفتنی است حجم ریالی فروش پیش بینی شده در آگهی به میزان حداقل 186 میلیارد تومان برآورد شده است و سهم شرکت از این فروش معادل 70.8% می باشد که عملکرد آن در گزارشات آتی منعکس می گردد.

  • منبع خبر : روابط عمومی  شرکت توسعه و عمران امید