مهدی کرباسیان با اشاره به نقش با اهمیت بورس کالا در شفافیت و سلامت اقتصاد کشور معتقد است، بورس کالا یکی از ارکان محوری در حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش بورس امروز، مهدی کرباسیان با اشاره به نقش با اهمیت بورس کالا در شفافیت و سلامت اقتصاد کشور معتقد است، بورس کالا یکی از ارکان محوری در حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری است.

مهدی کرباسیان، رییس اسبق هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا است، به کالاخبر گفت: این روزها کمبود ارز و بحران‌های ناشی از تحریم و سیاست‌های روزمره‌ای که سیستم اقتصادی و بانک مرکزی در پیش گرفته، موجب فشار بر حوزه صنعت و معدن شده و عاملی در اتخاذ سیاست‌‎ها و تصمیم‌های غیرکارشناسی نظیر قیمت‌گذاری دستوری است.

وی افزود: تصمیم‌های غیرکارشناسی درطول ادوار گذشته نتایج معکوس را به همراه داشته و منجر به عقب نشینی سیاست‌گذار شده است، برای مثال درباره تعرفه‌هایی که روی موادمعدنی و صنایع معدنی وضع شد، نهایتا شاهد عقب نشینی دولتمردان بودیم. به همین دلیل بهتر است از تصمیم‌های غیرکارشناسی دوری کرد که صنعت و معدن در مسیر همواری حرکت کنند.

کرباسیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص نقش بورس کالا در رهایی از قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: بورس کالا نقش اساسی در سلامت و شفافیت اقتصاد کشور دارد و دستکاری در آن، بهم زدن مدل علمی و عقلی بازار است.

وی ادامه داد: بورس کالا یکی از ارکان محوری برای رهایی از قیمت‌گذاری دستوری است و مشخصا از رانت جلوگیری و در جهت توسعه اقتصادی و تولید کشور تلاش می‌کند.