بنا به تازه‌ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد که این کاهش به لحاظ وزنی معادل ۷۵۵ هزار تن است.

به گزارش بورس امروز، در ۶ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار تن بوده که کاهش ۱۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۱۹۳ هزار تن، و سهم صادرات اسلب، ۷۴۴ هزار تن بوده است.

در ۶ ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب کاهش ۳۶ درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم نیز ۶ درصد کاهش یافته است.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۱ میلیون و ۴۲۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۱ میلیون و ۲۵۹ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۴ درصد کاهش یافته است.

صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱ درصد کاهش یافته است و به ۱ میلیون و ۱۳۷ هزار تن رسیده است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۴۷ درصدی به ۱۶۴ هزار تن رسیده است.

گفتنی است در ۶ ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی ۳۱۲ هزار تن بوده بوده است که کاهش ۵۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

  • منبع خبر : انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران،