حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه 8471 درصدی شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا موافقت نمود.

به گزارش بورس امروز، در 18 مهر 1401، هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آتوس پیشنها افزایش سرمایه خود را داد. در پی این درخواست سرمایه شرکت از 21 میلیارد ریال به یک هزار میلیارد و 800 میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه 8,471 درصدی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، با موافقت حسابرس و بازرس قانونی مواجه گردید.

افزایش سرمایه مذکور به منظور اصلاح ساختار مالی، و تامین و اجرای برنامه های استراتژیک مدیریت و سهامدار انجام خواهد گرفت.

  • منبع خبر : کدال