میثم ساریان نماینده شرکت «گروه انرژی مهستان» در ترکیب هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن معرفی شده بود که گروه انرژی مهستان در جلسه اخیر خود وی را مجدد معرفی نکرده است و فاقد نماینده در ترکیب هیئت مدیره است.

 به گزارش بورس امروز؛ در جلسه 2 آبان ماه امسال هیئت مدیره شرکت «سرمايه گذاري بهمن» یک عضو هییت مدیره تغییر کرد.

میثم ساریان نماینده شرکت «گروه انرژی مهستان» در ترکیب هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری بهمن معرفی شده بود که گروه انرژی مهستان در جلسه اخیر خود وی را مجدد معرفی نکرده است و فاقد نماینده در ترکیب هیئت مدیره است. کيوان قاصدي ديزجي  بعنوان نماینده شرکت بهمن, محمدرضا رستمي  بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از سرمايه گذاري پويا همگام، طهمورث محمدي نماینده شرکت کيا مهستان و در نهایت محسن رستمي به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره از سوی شرکت سرمايه گذاري سامان مجد در این ترکیب قرار دارند.

  • منبع خبر : کدال