آگهی افزایش سرمایه 30 درصدی پترو شیمی جم در 1 آبان 1401، منتشر و انجام گردید.

به گزارش بورس امروز، بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره شرکت پترو شیمی جم در خصوص افزایش سرمایه 30 درصدی این شرکت، سرمایه شرکت از 13 هزار میلیارد و 800 میلیون ریال به 18 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران صورت خواهد پذیرفت. هدف از انجام این افزایش سرمایه جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز برای فعالیت خود عنوان شده است. این پیشنهاد هیئت  مدیره “جم” 28 آبان 1399  با موافقت حسابرس و بازرس قانونی همراه بود. در نهایت این افزایش سرمایه 30 درصدی اول آبان 1401، در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت و انجام رسید.