سها‌مدران بانک ملت که در سجام ثبت نام نکرده‌اند برای دریافت سود سال 1400 درخواست کتبی دهند.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت بانک ملت از در تاریخ 30 شهریور 1401 سود عملکرد سال مالی ١٤٠٠  به حساب سجامی سهامداران
حقوقی مزبور واریز گردید.
گفتنی است سهامداران حقوقی که در سامانه موصوف ثبت نام ننموده‌اند، به منظور دریافت سود سهام مربوط به دوره مالی ١٤٠٠ و پیش از آن، می‌توانند مطابق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران بانک، با ارسال درخواست کتبی (شامل شماره حساب به انضمام مدارک مثبته) به اداره امور سهامداران این بانک ،سود سهام خود را دریافت نمایند.

  • منبع خبر : کدال