شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در تاریخ 2 آبان 1401، موافقت سازمان بورس را در افزایش سرمایه 25 درصدی دریافت نمود.

به گزارش بورس امروز، هیئت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی پیشنهاد افزایش سرمایه 25 درصدی را ارئه می دهد. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور تقویت بنیه شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و همچنین استفاده از فرصت های مالیاتی صورت خواهد گرفت با تایید حسابرس و بازرس قانونی نیز مواجه می گردد.

سرانجام این افزایش سرمایه که سرمایه شرکت را از 16میلیارد و 880 میلیون ریال به 21 میلیارد و 100 میلیون ریال افزایش می دهد، در تاریخ 2 آبان 1401، موافقت سازمان بورس را نیز دریافت می کند.

  • منبع خبر : کدال