46 صورت مالی مهم در 1 آبان 1401 بر سامانه کدال نشست.

به گزارش بورس امروز، از بین کلیه صورت های مالی منتشر شده در سامانه کدال در 1 آبان 1401، مهم ترین ها را جدا کرده و در جدول های زیر قرار دادیم. در جدول شماره یک صورت های مالی 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه شرکت های منتخب خود را قرار دادیم، و درآمدهای عملیاتی هر یک از شرکت ها را با دوره مشابه آن ها در سال گذشته مقایسه کردیم. لازم به ذکر است که کلیه ارقام درون این جدول ها به میلیون ریال می باشد.

جدول شماره یک
ردیفنام شرکتصورت های مالی منتشر شده در 1 آبان 1401درآمد گزارش شده دوره مذکوردرآمد گزارش شده دوره مشابه در سال گذشتهتغییرات
1سرمایه گذاری تامین اجتماعی3ماهه منتهی به پایان شهریور۲,۶۰۰,۰۵۵۴,۲۵۶,۴۶۲-38.9%
2توسعه معدنی و صنعتی صبا نور6ماهه منتهی به پایان شهریور۸,۵۳۸,۲۷۶۱۴,۹۲۱,۵۱۷-42.8%
3گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو6ماهه منتهی به پایان شهریور۱,۴۲۰,۹۰۵۳,۸۰۲,۶۷۱-62.6%
4فرابورس ایران6ماهه منتهی به پایان شهریور۱,۳۱۹,۶۰۳۱,۲۳۷,۷۴۲6.6%
5مخابرات ایران6ماهه منتهی به پایان شهریور۳۲,۵۴۰,۶۲۱۲۸,۴۴۱,۴۰۰14.4%
6نفت بهران6ماهه منتهی به پایان شهریور۸۱,۱۲۳,۴۲۸۴۶,۶۲۲,۴۹۴74.0%
7پتروشیمی غدیر6ماهه منتهی به پایان شهریور۱۸,۶۸۳,۶۱۷۱۷,۰۷۷,۱۷۰9.4%
8فولاد کاویان6ماهه منتهی به پایان شهریور۱۷,۸۲۲,۹۳۴۱۷,۹۸۳,۷۶۹-0.9%
9معدنی و صنعتی گل گهر6ماهه منتهی به پایان شهریور۱۷۹,۸۱۲,۰۶۶۲۳۹,۸۲۰,۳۲۸-25.0%
10زرین معدن آسیا6ماهه منتهی به پایان شهریور۳,۸۶۹,۱۸۴۲,۵۰۵,۷۹۵54.4%
11پتروشیمی پارس6ماهه منتهی به پایان شهریور۳۰۵,۷۱۵,۵۸۹۲۱۱,۰۱۸,۵۵۷44.9%
12پارس خودرو6ماهه منتهی به پایان شهریور۹۸,۸۱۹,۲۲۶۴۳,۹۶۷,۲۳۸124.8%
13تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان6ماهه منتهی به پایان شهریور۳,۹۴۷,۷۲۸۲,۸۹۹,۰۴۸36.2%
14پلی پروپیلن جم6ماهه منتهی به پایان شهریور۴۷,۳۱۹,۱۴۶۴۲,۵۰۷,۴۹۶11.3%
15چرخشگر6ماهه منتهی به پایان شهریور۶,۳۴۹,۴۷۶۳,۰۸۷,۸۵۷105.6%
16نفت پاسارگاد6ماهه منتهی به پایان شهریور۵۸,۳۶۲,۳۶۷۳۲,۴۸۲,۹۵۲79.7%
17پتروشیمی خارک6ماهه منتهی به پایان شهریور۴۸,۴۴۸,۹۱۰۴۱,۹۷۹,۹۴۹15.4%
18نفت پارس6ماهه منتهی به پایان شهریور۴۵,۵۵۵,۸۸۲۳۲,۳۶۰,۹۴۹40.8%
19معدنی و صنعتی چادرملو6ماهه منتهی به پایان شهریور۲۰۷,۱۸۰,۸۹۶۲۱۵,۲۱۱,۱۶۷-3.7%
20فولاد خوزستان6ماهه منتهی به پایان شهریور۲۳۷,۸۵۵,۳۰۳۲۰۱,۸۸۳,۸۱۳17.8%
21ذوب روی اصفهان6ماهه منتهی به پایان شهریور۳,۶۴۹,۵۴۹۳,۰۰۵,۵۶۱21.4%
22آهن وفولاد ارفع6ماهه منتهی به پایان شهریور۶۲,۹۶۱,۹۹۰۴۴,۱۶۳,۲۰۸42.6%
23مبین انرژی خلیج فارس6ماهه منتهی به پایان شهریور۲۰۱,۳۴۹,۱۶۴۱۵۳,۳۵۳,۷۳۷31.3%
24ذوب آهن اصفهان6ماهه منتهی به پایان شهریور۲۱۵,۰۷۵,۷۴۲۱۶۰,۳۷۹,۷۷۹34.1%
25توسعه معدنی و صنعتی صبا نور6ماهه منتهی به پایان شهریور۸,۵۳۸,۲۷۶۱۴,۹۲۱,۵۱۷-42.8%
26فجر انرژی خلیج فارس6ماهه منتهی به پایان شهریور۶۴,۳۵۹,۵۶۷۶۳,۲۱۹,۸۸۶1.8%
27فولاد مبارکه اصفهان6ماهه منتهی به پایان شهریور۸۰۳,۵۵۹,۷۷۰۶۵۹,۰۶۵,۱۵۹21.9%
28نفت سپاهان6ماهه منتهی به پایان شهریور۹۵,۵۱۶,۲۰۲۶۵,۳۹۴,۷۴۸46.1%
29پتروشیمی بوعلی سینا6ماهه منتهی به پایان شهریور۲۴۱,۵۳۵,۸۹۷۱۰۱,۹۶۰,۰۱۷136.9%
30تجارت الکترونیک پارسیان6ماهه منتهی به پایان شهریور۱۸,۴۶۶,۴۹۶۱۴,۸۸۸,۶۴۸24.0%
31پتروشیمی امیرکبیر6ماهه منتهی به پایان شهریور۱۵۱,۹۵۵,۶۳۱۱۱۷,۷۲۸,۰۷۱29.1%
32بورس اوراق بهادار تهران6ماهه منتهی به پایان شهریور۲,۳۳۴,۹۴۸۲,۹۱۱,۰۲۴-19.8%
33ملی سرب و روی ایران6ماهه منتهی به پایان شهریور۲,۴۰۳,۱۴۵۲,۸۸۳,۱۸۷-16.6%
34ارتباطات سیار ایران6ماهه منتهی به پایان شهریور۱۸۹,۷۹۹,۲۷۰۱۳۸,۴۴۷,۱۸۱37.1%
35پتروشیمی شیراز6ماهه منتهی به پایان شهریور۱۱۶,۷۰۸,۸۱۸۵۲,۹۱۳,۹۵۱120.6%
36صنعتی بهشهر9ماهه منتهی به پایان شهریور۱۰۴,۶۶۱,۵۱۵۴۳,۳۳۶,۲۶۰141.5%

همانطور که در جدول شماره یک مشخص گردیده، بیشترین رشد درآمد در بین شرکت ها به گزارش 6 ماهه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تعلق دارد.

در جدول شماره دو شرکت های منتخبی که گزارش های ماهانه مهر و یا شهریور آن ها در 1 آبان 1401 منتشر گردیده قرار دارد.

جدول شماره دو
ردیفنام شرکتصورت های مالی منتشر شده در 1 آبان 1401درآمد گزارش شده دوره مذکوردرآمد گزارش شده دوره مشاب در سال گذشتهتغییرات
1مخابرات ایرانیکماهه شهریور 1401۸,۳۵۸,۴۳۴۵,۵۷۷,۷۱۶49.9%
2زرین معدن آسیایکماهه شهریور 1401۱,۸۸۶,۷۶۰۳۳۶,۸۹۵460.0%
3تولید و توسعه سرب و روی ایرانیانیکماهه شهریور 1401۱,۸۳۰,۴۴۱۷۴۸,۱۲۸144.7%
4معدنی و صنعتی چادرملویکماهه شهریور 1401۳۲,۰۰۷,۰۷۵۴۰,۳۲۸,۶۸۷-20.6%
5پارس خودرویکماهه شهریور 1401۱۹,۲۰۳,۵۵۸۹,۱۲۰,۸۳۲110.5%
6پتروشیمی پارسیکماهه شهریور 1401۲۷,۲۹۴,۷۸۴۳۲,۱۳۱,۶۰۷-15.1%
7مبین انرژی خلیج فارسیکماهه شهریور 1401۳۲,۶۴۶,۸۸۸۱۳,۵۸۶,۳۱۴140.3%
8معدنی و صنعتی گل گهریکماهه شهریور 1401۳۹,۱۸۴,۵۰۴۴۱,۵۷۶,۸۴۳-5.8%
9نفت بهرانیکماهه شهریور 1401۱۵,۵۶۷,۶۷۲۱۲,۱۴۸,۵۹۲28.1%
10پتروشیمی غدیریکماهه مهر 1401۳,۲۶۲,۰۶۱۲,۴۹۹,۲۸۴30.5%