در معاملات امروز بورس تهران ۸ معامله بلوکی به حجم 150 میلیون و 329 هزار و 139 سهم به ارزش 755 میلیارد و 987 میلیون و 521 هزار و 230 ریال صورت پذیرفت.

به گزارش بورس امروز؛ در معاملات امروز بورس تهران ۸ معامله بلوکی به حجم 150 میلیون و 329 هزار و 139 سهم به ارزش 755 میلیارد و 987 میلیون و 521 هزار و 230 ریال صورت پذیرفت.

از بین این معاملات صورت پذیرفته ۳ معامله بلوکی به فجر انرژی خلیج فارس و۲ معامله به توسعه معادن و صنایع معدنی خلیج فارس و سایرمعاملات بلوکی به ترتیب به شرکت های پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس و بانک ملت اختصاص داشت.

شرکت فجرانژی خلیج فارس با ارزش معاملاتی 315 میلیارد و 437 میلیون و 366 هزار و 330 ریال بیشترین ارزش معامله بلوکی در  روز جاری را به خود اختصاص داد.

بانک ملت، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در رتبه های بعدی ارزش معاملات بلوکی قرار گرفتند. اما بیشترین حجم معاملات بلوکی به  بانک ملت با 78 میلیون و 585 هزار سهم، پتروشیمی پارس با 44 میلیون و 732 هزار سهم تعلق داشت.