خبر از پذيرش تعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل داد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تامین سرمایه بانک ملت خبر از پذيرش تعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل داد.

تعهد این شرکت در مقابل اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل 10 هزار میلیارد ریال است.

درآمد تعهد پذيره نويسی این اوراق برای تامین سرمایه بانک ملت معادل یک درصد کل مبلغ اسمی اوراق به میزان 100 میلیارد ریال است که در زمان ایفای تعهد (تکمیل پذیره نویسی) شناسایی می‌شود.

درآمد بازارگردانی اوراق نیز طي عمر اوراق (4 سال) شناسایی خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال