محمدرضا مدرس خیابانی از 17 آبان ماه 1400 به عنوان مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب و جایگزین از 29 مهرماه 1396 محمد سعیدی شد.

به گزارش بورس امروز؛ محمدرضا مدرس خیابانی از 17 آبان ماه 1400 به عنوان مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب و جایگزین از 29 مهرماه 1396 محمد سعیدی شد. در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری اجتماعی، سرمایه گذاری صباتامین، صندوق بازنشستگی کشوری، مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و آتیه صبا به عنوان اعضای حقوقی این شرکت فعال در صنعت حمل و نقل دریایی در ترکیب هیئت مدیره قرار دارند.

اما از سال 1398 این شرکت ها در سامانه کدال نمایندگان حقیقی خود را معرفی نکرده اند. این درحالی است که بنا بر اعلام سایت tsetmc.com  جلسات هیئت مدیره این شرکت در آذرماه 1398 و آبان ماه 1400 برگزار شده است. همچنین در آخرین اطلاعیه منتشره این شرکت، مدیرعامل بنا بر جلسه ششم مهرماه 1401 مدرس خیابانی معرفی شده است، اما هیچ اشاره ای به نمایندگان حقیقی حقوقی های حاضر در ترکیب هیئت مدیره نشده است.

  • منبع خبر : کدال