شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر 9 واحد آپارتمان مسکونی خود را به مزایده گذاشته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر 9 واحد آپارتمان مسکونی خود را به مزایده گذاشته است.

این 9 واحد واقع در طبقات 13،12و14 برج پارسی واقع در تهران دهکده المپیک خیابان طبیعت جنوبی، برج پارسی است که بصورت تکی یا یکجا انجام می شود.

مزایده مزبور از چهارم مهرماه امسال انجام شده است.

  • منبع خبر : کدال