شرکت تامین سرمایه دماوند اوراق مرابحه پدیده شیمی غرب را منتشر می کند.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت تامین سرمایه دماوند خبر از تعهد پذیرش،  پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت پديده شيمي غرب در نماد غرب06 خبر داد.

مبلغ تعهد5,000,000 میلیون ریال ونرخ سود سالانه این اوراق   18 درصد است.

درآمد بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده برای تامین سرمایه دماوند جمعاً 791،000 میلیون ریال خواهد بود که شامل 225،000 میلیون ریال درآمد تعهد پذیره نویسی در سال اول و مبلغ 566،000 میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است.

این درآمد طی 5 سال آتی شناسایی خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال