بازار امروز دوم مهر ماه متاثر از چند موضوع بود؛ اتفاقات اخیر در سطح جامعه و عدم تحقق انتظارات از مجمع عمومی سازمان ملل تاثیر بسیار مهمی بر بازار سرمایه داشت و حجم ناامیدی را از حصول توافق در مذاکرات هسته ای را افزایش داد.

به گزارش بورس امروز؛ بازار امروز دوم مهر ماه متاثر از چند موضوع بود؛ اتفاقات اخیر در سطح جامعه و عدم تحقق انتظارات از مجمع عمومی سازمان ملل تاثیر بسیار مهمی بر بازار سرمایه داشت و حجم ناامیدی را از حصول توافق در مذاکرات هسته ای را افزایش داد.

در این میان به نظر می رسد که بودجه سال 1402 در شرایط تحریمی تهیه و تدوین شود. این موضوع دولت را به سمت تامین کسری بودجه از محل افزایش نرخ حامل های انرژی سوق می دهد. اگرچه انتظار شفاف سازی از سوی دولت وجود دارد با توجه به اینکه دولت تاکنون از مهمترین درآمد خود یعنی مالیات بر بیشترین درآمد چشم پوشی کرده است.

به نظر می رسد که عایدی بر سوداگری زمین و مسکن به زودی در صحن مجلس بررسی شود و در سال آتی به محلی برای کسب درآمد دولت تبدیل شود تا به این واسطه بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند. این امر می تواند مانع از  افزایش هزینه های تولید شود. اگرچه به این موارد باید تعطیلات را هم افزود. تعطیلات هفته ی جاری و تعطیلی هفته ی آینده در حالی پیش روی بازار سرمایه قرار گرفته است که در سطح جهانی در حالی نرخ بهره افزایش یافته است که با کاهش قیمت کامودیتی ها مواجه ایم. در چنین شرایطی متاسفانه سازمان بورس و شرکت ها هم حمایت جدی از بازار سرمایه نداشته اند، منابع سهامداران را در بانکها سپرده کرده اند. در حالیکه این منابع عملا باید به خرید سهام و حمایت از بازار سرمایه اختصاص داده شود.

 

 

  • نویسنده : عباسعلی حقانی نسب - هیات مدیره سبدگردان هدف