در روز شنبه 2 مهر 1401، تنها یک معامله بلوکی در بازار سرمایه به ارزش 200میلیارد و 11 میلیون و 500 هزار ریال صورت گرفته است.

به گزارش بورس امروز، در روز شنبه 2 مهر 1401، تنها یک معامله بلوکی در بازار سرمایه به ارزش 200میلیارد و 11 میلیون و 500 هزار ریال صورت گرفته است. این معامله توسط شرکت نورد آلومینیوم صورت پذیرفته و تعداد سهام معامله شده نماد فنوال در این روز 7 میلیون و 890 هزار سهم بوده است.