بانک دی در مرحله سوم فروش اموال مازاد و تملیکی بانک دی ششم شهریور ماه 1401 مزایده عمومی فروش را آگهی کرد.

به گزارش بورس امروز؛ بانک دی در مرحله سوم فروش اموال مازاد و تملیکی بانک دی ششم شهریور ماه 1401 مزایده عمومی فروش را آگهی کرد. و تاریخ برگزاری این مزایده سی ام شهریورماه 1401 اعلام شده بود. بانک دی اعلام کرد که برای مزایده مزبور در تاریخ سی ام شهریورماه 1401 هیچ گونه پیشنهاد خریدی واصل نگردید.

  • منبع خبر : کدال