در فضای کم تحرکی بازار سرمایه، فعالان همچنان شاهد خروج حقیقی ها از آن هستند.

حمید فاروقی  عضو هیات مدیره سبدگردان ویستا در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، با اشاره به پایین بودن حجم معاملات امروز بازار سرمایه، اظهار داشت: در حال حاضر آنچه که در این مقطع اخیر بازار را آزار می دهد، کم تحرکی آنست. به گونه ای که امروز هم با توجه به روزهای گذشته با پایین بودن حجم معاملات، شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه بودیم؛ اعداد این خروج نقدینگی بعضا طی روزهای مختلف تغییر می کند.

وی بر روند خروج نقدینگی به مشابه روزهای گذشته از سوی حقیقی ها تاکید و اضافه کرد: در حال حاضر قیمت سهام در محدوده منفی مورد معامله قرار  می گیرد این موضوع حاکی از عدم تمایل سرمایه گذاران بر خرید در بازار سرمایه است.

فاروقی همچنین به وجود متغیرهای دیگری نیز بر کم رونقی بازار سرمایه اشاره کرد که تنها با تغییر این شرایط حاکم می توان انتظار تغییر در فضای بازار سرمایه را داشت.