هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین پیشنهاد افزایش سرمایه 53 درصدی داد.

به گزارش بورس امروز؛ در گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه شرکت از 75 هزار میلیارد ریال به 115 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته صورت خواهد پذیرفت.
هدف از این افزایش سرمایه توسعه فعاليت ها در نتيجه عدم خروج وجه نقد، افزايش ظرفيت استفاده از تسهيلات بانکي و اوراق بدهي و جلوگيري از افت رتبه اعتباري اعلام شده است.

  • منبع خبر : کدال