مسعود اسم خانی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) افزایش سود 30 درصدی این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به پایان مردادماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته را مورد اشاره قرار داد.

به گزارش بورس امروز؛ مسعود اسم خانی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) افزایش سود 30 درصدی این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به پایان مردادماه 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته را مورد اشاره قرار داد.
وی اظهار داشت: دلیل اصلی این افزایش سود، افزایش درآمد سود را ناشی از سرمایه گذاری در شرکت های پتروشیمی تبریز و مبین انرژی خلیج فارس است.

  • منبع خبر : کدال