مدتی است که بازار با افت ارزش معاملات وارد وضعیت رکودی شده است. این وضعیت امروز هم ادامه داشت و ارزش معاملات در محدوده 2400 میلیارد تومانی بود که نسبت به روزهای قبل تفاوتی نکرده است.

به گزارش بورس امروز؛ مدتی است که بازار با افت ارزش معاملات وارد وضعیت رکودی شده است. این وضعیت امروز هم ادامه داشت و ارزش معاملات در محدوده 2400 میلیارد تومانی بود که نسبت به روزهای قبل تفاوتی نکرده است.

وضعیت رکودی البته در اغلب بازارها وجود دارد به گونه ای که همه بازارها از مشکل کمبود نقدینگی رنج می برند. افزایش غیر رسمی نرخ سود بانکی و رقابت بانک ها در جذب سپرده خود دلیلی بر این مدعاست که بانک مرکزی سیاست های انقباضی را به رغم درگیری بازارها با رکود دنبال می کند.

در بازار امروز نیز نمادهای مثبت عمدتا شامل شرکت های کوچکتر بودند. اصلاح زیاد قیمتی سهام این شرکت ها و هم چنین نیاز به پول کمتر برای تغییرات قیمت سبب شده است تا اغلب سرمایه گذاران نگاه ویژه تری به این نوع سهام نسبت به سایر بازار داشته باشند. از سوی دیگر ابهامات زیاد در سهام بزرگ بازار باعث شده است تا سرمایه گذاران در خرید این نمادها احتیاط کنند. زمزمه افزایش سقف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، افت قیمت های جهانی برخی کامودیتی ها و ترس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو سبب می شود تا ریسک های نسبتا بیشتری متوجه صنایع مرتبط باشد.

با این حال با ادامه افت قیمت سهام بزرگ که اصلاح کمتری را تجربه کرده بودند، احتمالا شاهد افزایش نسبی ارزش معاملات باشیم و بازار اندکی از این وضعیت رکودی فاصله یابد.

  • نویسنده : محمدرضا نوروزی-کارشناس سرمایه گذاری اسال