در روز دوشنبه 28 شهریور 1401 تعداد 17 معامله بلوکی صورت گرفت.

به گزارش بورس امروز، در روز دوشنبه 28 شهریور 1401 تعداد 17 معامله بلوکی صورت گرفت که 3 معامله به شرکت توسعه معادن و  ص. معدنی خاورمیانه، 2 معامله به کالسیمین، 2 معامله به فولاد کاوه جنوب کیش، 2 معامله به شرکت سیمان خوزستان و مابقی معاملات به شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، پتروشیمی نوری، معدنی و صنعتی گل گهر، مس شهید باهنر، شرکت باما، عمران و توسعه فارس، و شرکت سرمایه گذاری صدر تامین تعلق دارد.

ارزش کل معاملات بلوکی در روز جاری 4,011 میلیارد و 439 میلیون و 558 هزار و 500 ریال و تعداد سهام معامله شده نیز 293 میلیون و 591 هزار و 935 سهم می باشد.

شرکت توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه با انجام معاملات بلوکی خود به ارزش 3,045 میلیارد و 782 میلیون و 788 هزار و 500 ریال بیشترین سهم از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتیب بیشترین ارزش معاملات به شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، پتروشیمی نوری، معدنی و صنعتی گل گهر، مس شهید باهنر، کالسیمین، فولاد کاوه جنوب کیش، سیمان خوزستان، باما، عمران و توسعه فارس، سرمایه گذاری صدر تامین تعلق گرفته است.

همچنین شرکت توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه بیشترین سهم از معامله سهام را با معامله 177 میلیون و 8 هزار و 935 سهم به خود اختصاص داده که پس از آن بیشترین سهم معامله از سهام به شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی، فولاد کاوه جنوب کیش، معدنی و صنعتی گل گهر، باما، توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، عمران و توسعه فارس، کالسیمین و سرمایه گذاری صدر تامین، مس شهید باهنر، سیمان خوزستان، پتروشیمی نوری و شرکت باما تعلق دارد.