در تالار سیمان مطابق هر دوشنبه سیمان های تیپ 5 و سیمان مرکب و سیمان سفید مورد معامله قرار گرفت. در مجموع 175 هزار و 710 تن سیمان عرضه شد و در تالار شاهد معامله 128720 تنی سیمان بود.

به گزارش بورس امروز، معاملات امروز بورس کالا شامل معاملات تالار صنعتی، پتروشیمی، فراورده های نفتی، حراج باز و تالار فرعی بوده است که کالاهای مختلف مورد معامله قرار گرفتند.

بازار با تالار سیمان و صنعتی آغاز شد. در تالار سیمان مطابق هر دوشنبه سیمان های تیپ 5 و سیمان مرکب و سیمان سفید مورد معامله قرار گرفت. در مجموع 175 هزار و 710 تن سیمان عرضه شد و در تالار شاهد معامله 128720 تنی سیمان بود. در تالار صنعتی روز نسبتا پرباری بود و معاملات شمش الومینیوم، روی، مس کاتد و شمش فولادی مورد معامله قرار گرفت. حدودا 184660 تن شمش فولادی امروز عرضه شد که از این مقدار 142435 تن معامله شد. از 9هزار تن از شمش الومینیوم  نیز 5950 تن معامله شد.

در شمش روی از عرضه کنندگان مختلف عرضه 825 تن شمش روی مورد معامله قرار گرفت که از این مقدار 285 تن معامله شد. در محصولات شرکت ملی مس هم 6 هزار تن کاتد مس مورد معامله قرار گرفت. از مهم ترین تالارهای امروز تالار پتروشیمی است که طبق روال دوشنبه ها معاملات پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید انجام شد. در گریدهای مختلف پلی پروپیلن با توجه به این که در پایان ماه در پلی پروپیلن شیمیایی جو رقابتی بالایی حاکم بود، هفته پیش با توجه به افزایشی بودن قیمت ارز در کل میزان درخواست رو به افزایش بود. در تالار فرعی الیاف پلی استر و اکسید آلومینیوم و در تالار حراج باز نیز تختال  مورد معامله قرار گرفتند.

  • نویسنده : کریم سلیمی - مدیر واحد کالا- کارگزاری ایساتیس پویا