شرکت مخابرات ایران از محل فروش تعدادی از املاک خود سود شناسایی کرد.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که تعدادی از املاک شرکت را به فروش رسانده است.
مزایده فروش این املاک نهم اسفندماه 1400 برگزار شده بود. نتایج این مزایده در 14 شهریورماه 1401 اعلام شد.
خالص ارزش دفتري دارايي انتقالي 41.261 میلیون ریال برآورد شده است.
شرکت مدیریت سازمان سازه غدیر به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران این مزایده را برگزار کرد.
در این مزایده، مبلغ 9.143.410 میلیون ریال مورد توافق قرار گرفت. شرایط تسویهدر این مزایده 10 درصد قیمت پایه بعنوان تضمین شرکت در مزایده و اقساط هم در قالب چک مقرر شده است.

  • منبع خبر : کدال