بازار سهام در فصل تابستان روزهای کم رمقی داشت. بخشی از این موضوع به دلیل ابهام زیاد در متغیرهای کلان اقتصادی بود. متغیرهایی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، مذاکرات برجامی ایران با کشور های دیگر و مسائلی از این دست سبب شد تا سرمایه گذاران دست به عصاتر حرکت کنند.

به گزارش بورس امروز، بازار سهام در فصل تابستان روزهای کم رمقی داشت. بخشی از این موضوع به دلیل ابهام زیاد در متغیرهای کلان اقتصادی بود. متغیرهایی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، مذاکرات برجامی ایران با کشور های دیگر و مسائلی از این دست سبب شد تا سرمایه گذاران دست به عصاتر حرکت کنند. طبیعتا این متغیرها بر  سود شرکت ها و جریانات نقدی آن ها به نوعی اثرگذار است و می توانند ارزش های متفاوتی را برای هر کدام از شرکت های دیگر ایجاد کنند.

شاید بتوان دو متغیر نرخ ارز و قیمت های جهانی کامودیتی ها را به عنوان مهم ترین فاکتورهای اثر گذار بر کلیت بازار مطرح کرد. نرخ ارز نیما در فصل تابستان در مقایسه با فصل قبل اندکی افزایش داشت.

از طرف دیگر با توجه به شروع مجدد مذاکرات در این فصل نرخ ارز آزاد نیز روندی نزولی گرفت و فاصله بین دو ارز نیما و آزاد کمتر شد. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی ها از وضعیت رکودی در جهان و هم چنین تورم زیاد درآمریکا و ترسی که از ناحیه فشار بر کامودیتی ها از سوی فدرال رزرو وجود داشت، سبب شد تا نرخ های جهانی برخی از کامودیتی ها افت قابل توجه داشته باشد. البته در این میان محصولاتی نیز بودند که نرخ های بالاتر را تجربه کردند. به طور مثال با ایجاد فضای رکودی در اقتصاد جهان، نرخ جهانی فولاد و هم چنین قیمت های صادراتی تولیدکنندگان فولاد در ایران افت قابل ملاحظه ای را تجربه کرد و از سوی دیگر همزمان با افزایش نرخ گاز در کشورهای اروپایی نرخ جهانی اوره قیمت های بالاتر را به خود دید.

با توجه به جمیع اتفاقات رخ داده در فصل تابستان، گزارش اغلب شرکت های بازار، خاص نخواهد بود. این موضوع عمدتا به دلیل ثبات در نرخ های فروش است. به طور مثال در گروه پالایشگاهی شاهد افت کرک اسپرد نسبت به فصل بهار، در گروه سیمان شاهد کاهش اندک نرخ های فروش و هم چنین مقدار فروش و در گروه اغلب شرکت های پتروشیمی شاهد تثبیت نرخ های فروش در محدوده های قبلی بوده ایم. به طور کلی شاید نتوان انتظار گزارش های خاص از کل شرکت های یک صنعت داشت. اما تک سهم هایی در هر گروه وجود دارند که نسبت به متوسط آن صنعت از وضعیت بهتری برخوردارند.

با توجه به سقف نرخ خوراک گاز در واحدهای اوره ساز و هم چنین قیمت های فروش بهتر این مصحول در بازار های جهانی احتمالا شاهد گزارش های نسبتا خوبی از شرکت های این صنعت باشیم. از سوی دیگر احتمالا گزارش های خوبی از کلیت صنعت فلزات و هم چنین گروه متانول را شاهد نخواهیم بود. در مجموع احتمالا تک سهم هایی از گروه های مختلف که توانسته اند بهای تمام شده خود را در مقایسه با نرخ های فروش کنترل کنند، گزارش های خوبی روانه کدال خواهند کرد.

  • نویسنده : محمد رضا نوروزی - کارشناس بازار سرمایه