شرکت کود شيميائي اوره لردگان اعلام کرد که از روز گذشته یعنی 26 شهریورماه 1401 خط تولید آمونیاک و اوره متوقف شده است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت کود شيميائي اوره لردگان اعلام کرد که از روز گذشته یعنی 26 شهریورماه 1401 خط تولید آمونیاک و اوره متوقف شده است.
علت توقف این خط انجام اصلاحات فنی برای یکی از تجهیزات خط تولید آمونیاک اعلام شده است.
این شرکت برآورد کرده است که تاریخ شروع مجدد فعاليت این خط سوم مهرماه 1401 است.
آخرین درآمد بخش متوقف شده برای یک سال مالی 33.858.428 میلیون ریال بوده است.

  • منبع خبر : کدال