از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد 1401، حق بیمه صادره شرکت بیمه البرز معادل با 33 هزار میلیارد و 875 میلیون و 88 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ( 28 هزار میلیارد و 233 میلیون و 902 هزار ریال)، با رشدی 19 درصدی همراه گردیده است. همچنین خسارت پرداختی در این شرکت بیمه ای با افزایش 91 درصدی از 9 هزار میلیارد و 541 میلیون و 201 هزار ریال به 18 هزار میلیارد و 301 میلیون و 83 هزار ریال افزایش یافته است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت بیمه البرز که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل عملکرد موفق خود همچنان نام سابق خود را به دوش کشید، در حال حاضر با 53 شعبه و بیش از 2 هزار نماینده فعال در سرتاسر کشور به فعالیت مشغول است.

این شرکت که در حال حاضر در تابلوی اصلی بورس قرار دارد. این شرکت سرمایه خود را از مبلغ 28 هزار میلیارد و 848 میلیون و 856 هزار ریال به 35 هزار میلیارد ریال (معادل 21 درصد)، از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای افزایش داد. در این شرکت بیمه ای از 6 هزار میلیارد و 151 میلیون و 144 هزار ریال مبلغ افزوده شده بر سرمایه قبلی شامل  5 هزار میلیارد و 651 میلیون و 144 هزار ریال آن از محل سود انباشته و پانصد میلیارد ریال نیز از محل اندوخته سرمایه ای ( طی دو مرحله) است.

از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد 1401، حق بیمه صادره این شرکت معادل با 33 هزار میلیارد و 875 میلیون و 88 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (28 هزار میلیارد و 233 میلیون و 902 هزار ریال) با رشدی 19 درصدی همراه گردیده است. همچنین خسارت پرداختی در این شرکت بیمه ای با افزایش 91 درصدی از 9 هزار میلیارد و 541 میلیون و 201 هزار ریال به 18 هزار میلیارد و 301 میلیون و 83 هزار ریال افزایش یافته است. در 5 ماهه نخست سال جاری نیز مانند سال گذشته بیشترین سهم از درآمد حاصله از حق بیمه صادره و خسارت پرداختی به رشته درمان و پس از آن به بیمه ثالث اجباری تعلق دارد.

در 4 سال اخیر درآمد حق بیمه ناخالص در شرکت بیمه ای البرز روندی صعودی را در پیش گرفته به گونه ای که در سال 98 نسبت به سال 97، 20 درصد، در سال 99 نسبت به سال 98 با 35 درصد، در سال 1400 نسبت به سال 99 نیز با رشدی 55 درصدی همراه گردیده است. این شرکت در راستای تأمین منافع ذینفعان اهدافی از جمله نفوذ در بازار از طریق متمایز سازی خدمات از طریق بهبود مسیر تجربه مشتری و توسعه محصول جدید مبتنی بر بهره برداری از فناوری های دیجیتالی، را در نظر دارد.

شرکت بیمه البرز، طرح تکمیلی خادمان سلامت را برای نخستین بار در کشور ایجاد نمود. این طرح تمامی خادمان سلامت را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی بیمه البرز قرار خواهد داد. بر اساس این طرح 900 هزار نفر از خادمان سلامت که در مراکز درمانی کوچک و حوزه سلامت فعالیت دارند را به همراه خانواده هایشان تحت پوشش قرار می دهد.

این طرح در سایر مشاغل و کارگاه ها و واحد های کوچک که کارکنان اندکی دارند قابل کاربرد خواهد بود. همچنین این طرح گام موثری را در تحقق شعار اقتصادی دانش بنیان ایفا نمود؛ بدین گونه که این شرکت بیمه ای افرادی را که در عرصه های مختلف حوزه سلامت نظیر شرکت های دانش بنیان دارویی و تجهیزات پزشکی، کلینیک ها، درمانگاه ها، و آزمایشگاه ها فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی خود قرار خواهد داد.