شرکت های فرآوری زغال سنگ پرورده طبس و زغال سنگ پرورده طبس تاثیر آزاد سازی صادرات زغال را برفعالیت های خود اعلام کردند.

به گزارش بورس امروز؛ مجید ظهیری مدیرعامل شرکت فرآوری زغال سنگ پرورده طبس آزاد سازی صادرات زغال سنگ را مورد اشاره قرار داد که این امر رشد سود آوری را در شرکت های زغال سنگی در صورت صادرات پی دارد.
وی با اعلام رسیدگی هیئت مدیره این شرکت به ابعاد مهم این موضوع بر اساس صرفه و صلاح شرکت فرآوری زغال سنگ، اظهارداشت: در این راستا بررسی بازارهای جهانی زغال سنگ کک و امکان سنجی فروش محصول تولیدی شرکت با توجه به پارامترهای کیفی آن و برآورد هزینه های صادرات در این شرکت از سوی هیئت مدیره مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرعامل “کپرور” همچنین پیش بینی سود وزیان ناشی از صادرات محصول در قیاس با فروش محصول در بازارهای داخلی از سوی این شرکت را مورد اشاره قرار داد.
این گزارش می افزاید: همچنین رمضان کریتی ثانی مدیرعامل شرکت زغال سنگ پرورده طبس نیز اعلام کرد: با توجه به صدور مجوز صادرات زغال سنگ از سوی وزارت صمت، این شرکت هم اکنون در حال بازاریابی و عقد قرار داد با مصرف کنندگان زغال سنگ است.

  • منبع خبر : کدال