با تبدیل صندوق های دولتی فعال در بازار سرمایه به صندوق های بخشی، این صندوق ها از امکان نوسان گیری سهام حاضر در پرتفوی خود برخوردار شدند تا به این واسطه با کسب سود، فاصله قیمتی سهم با ارزش ذاتی را از میان برند.

علی پور رمضان تحلیل گر کارگزاری ایساتیس پویا در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز در اشاره به تغییرات انجام شده در اساسنامه صندوق های دولتی پالایش یکم  و دارا یکم، بخشی شدن این دو صندوق را مورد اشاره قرار داد.

وی در تعریف صندوق های بخشی، بر لزوم سرمایه گذاری این صندوق ها در یک صنعت و یک گروه خاص تاکید کرد که بر این اساس صندوق دارا یکم در بخش بانکی و صندوق پالایش هم در صنعت پالایش فعال است.

وی اظهارداشت: بر این اساس این صندوق ها باید حدود 70 درصد از منابع خود را در صنایع مختص به خود فعال نمایند، در این میان 30 درصد باقی مانده از مجوز ورود به صنایع دیگر برخوردارند.

پور رمضان تصریح کرد: اگرچه این صندوق های دولتی در این بخش محدود شده اند، اما در بخش دوم با تبدیل فعالیت این صندوق ها از  غیرفعال به فعال، مجاز به نوسان گیری در نمادهای حاضر در پرتفوی خود شده اند. اگرچه این نوسان گیری مجدد محدودیت هایی را نیز به همراه دارد. اما با این حال صندوق های مزبور را از  کسب سود برخوردار می سازد.

وی که وظیفه بازار گردان را تنها تامین نقدشوندگی نمی دانست، یکی از عمده وظایف بازارگردان را تسهیل نقدشوندگی سهم عنوان کرد که در این دو صندوق دولتی بازار گردان می تواند با نزدیک ساختن قیمت تابلوی سهم به ارزش ذاتی آن، فاصله ایجاد شده را از میان برد.

این تحلیل گر بازار سرمایه اظهار امیدواری کرد که با این اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه این صندوق های دولتی، درآمدهای این دو صندوق افزایش یابد.

این گزارش می افزاید: همچنین احسان عسکری  عضو هیئت مدیره گروه مالی بانک دی نیز در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، عنوان کرد: تمام سرمایه گذارانی که در زمان پذیره نویسی، به خرید واحدهای این صندوق ها اقدام کردند، در حال حاضر در زیان اند. لذا نزدیک تر کردن قیمت اصلی بازاری دو صندوق دولتی پالایش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی آنها، میزان ضرر سهامدارانشان را پوشش می دهد.

وی که از وجود بازار گردان فعال به عنوان راهکار اصلی نام می برد که با معامله دارایی های مختلف این صندوق ها، می تواند صندوق را از حالت بسته خارج نماید.