شرکت مهندسی نصیرماشین سه واحد آپارتمان خود را به فروش می رساند.

به گزارش بورس امروز؛ مهندسی نصیر ماشین فروش سه واحد آپارتمان موجود در تهران خيابان قرنی خود را به مزایده گذاشته است.
این مزایده از 23 شهریورماه آغاز شده است. هدف از انجام این مزایده، استفاده بهينه از دارايي هاي غيرمولد شركت مهندسي نصيرماشين با فروش سه واحد از آپارتمان هاي واقع در تهران خيابان قرني به صورت يكجا به استناد نظر كارشناس رسمي دادگستري صورت می پذیرد.

  • منبع خبر : کدال