هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکافولاد خواستار افزایش سرمایه 234 درصدی شد.

به گزارش بورس امروز؛ بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد، از مبلغ 4 هزار و 30 میلیارد ریال به 13 هزار و 471 میلیارد و 670 میلیون ریال افزایش یابد.
این افزایش سرمایه 9 هزار و 441 میلیارد و 670 میلیون ریالی سرمایه گذاری توکا فولاد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور حفظ منافع سهامداران صورت خواهد پذیرفت.

  • منبع خبر : کدال