منطقه معدني و صنعتي گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی منطقه معدني و صنعتي گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطبهای فعال معدنی، صنعتی در خاور میانه است که از قابلیت های بسیاری برای تبدیل به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان برخوردار است.

وضعیت سنگ آهن در کشور

شرکت های گروه سنگ آهن

منطقه معدني و صنعتي گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی منطقه معدني و صنعتي گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطبهای فعال معدنی، صنعتی در خاور میانه است که از قابلیت های بسیاری برای تبدیل به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان برخوردار است. شركت معدني و صنعتي گل گهر يكي از شركت هاي فعال اين منطقه است كه نقش مهمي در سياست گذاري و مديريت منطقه را برعهده دارد. اين شركت در حال حاضر با ظرفيت توليد بيش از 15 ميليون تن كنسانتره و بيش از 10 ميليون تن گندله بزرگترين توليد كننده كشور است و با اجراي پروژه های توسعه و بهينه سازي خطوط شرکت، در افق چشم انداز، مجموع تولیدات سالانه این شرکت به بيش 30 میلیون تن خواهد رسید.

اين شركت به منظور توسعه زنجيره ارزش خود با تاسيس شركت هاي فولادي سهم خود را در توليد محصولات فولادي نظير آهن اسفنجي توسعه داده است و در آينده نه چندان دور با توليد اسلب نازك و مقاطع فولادي اين زنجيره را تكميل خواهد کرد. گل گهر اولين منطقه اي در ايران خواهد بود كه كليه فرآيند توليد از معدن تا محصول نهايي را در يك منطقه در كنار هم قرار داده است.

 

  • ترکیب سهامداری شرکت
سهامداران عمدهدرصد
سرمایه گذاری امید (وامید)38.2
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)22.51
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)11.53
گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان)2.29

 

  • سبد محصولات

  • فرآیند تولید و ضرایب تبدیل

بخشی از سنگ آهن استخراجی از معدن به صورت سنگ آهن دانه بندی شده به فروش می رسد و بخش عمده ی آن وارد خط تولید کنسانتره سنگ آهن خواهد شد. پس از تولید کنسانتره، بخشی از آن مستقیم به فروش می رود و بخشی از آن وارد خط تولید گندله خواهد شد.

  • عملکرد ماهانه 1400

  • پیش بینی

  • مفروضات:
مفروضات1401
قیمت بیلت CIS (دلار)725
درصد قراضه به بلیت (CIS)70%
نرخ بلوم و بیلت صادراتی (دلار)650
نرخ اسلب صادراتی (دلار)750
نرخ فروآلیاژها (دلار)1,000
درصد نرخ کلوخه سنگ آهن به سبد فولاد خوزستان (%)9%
درصد نرخ آهن کنسانتره به سبد فولاد خوزستان (%)20.5%
درصد نرخ آهن گندله به سبد فولاد خوزستان (%)28.0%
درصد نرخ آهن آهن اسفنجی به سبد فولاد خوزستان (%)56.0%
درصد سوخت نیروگاه ها (%)10%
نرخ ورق گرم (تن/دلار)830
نرخ ورق سرد (تن/دلار)1,020
نرخ ورق گالوانیزه (تن/دلار)1,165
نسبت قیمت میلگرد به شمش (%)107%
نسبت نرخ سبد فولاد خوزستان به بیلت CIS (%)94%
نرخ ریالی سبد محصولات فولاد خوزستان 187,799,614
قیمت قراضه (دلار)507.5

 

 – پیش بینی سود:

دوره مالی13991400تحلیلی 1401
فروش322,454,118 322,454,118 760,958,539
بهای تمام شده کالای فروش رفته(155,068,872)(167,385,246)(442,763,717)
سود (زیان) ناخالص167,385,246 155,068,872 318,194,822
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(13,980,146)(13,980,146)(24,895,844)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی6,718,253 6,718,253 8,535,191
سود (زیان) عملیاتی160,123,353 147,806,979 301,834,169
هزینه های مالی(3,268,955)(3,268,955)(2,291,852)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی10,601,344 10,601,344 83,242,419
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات167,455,742 155,139,368 382,784,736
مالیات(13,536,086)(13,536,086)(47,526,248)
سود (زیان) خالص153,919,656 141,603,282 335,258,489
سرمایه100,000,000 100,000,000 100,000,000
سود هر سهم پس از کسر مالیات1,903 2,085 3,353
حاشیه سود عملیاتی (%)50%48%42%
حاشیه سود خالص (%)48%46%40%
ضریب مالیات به سود -8%44%44%

 

  • نویسنده : محمدرضا بابائی ام آّباد- تحلیل گر بازار سرمایه