شرکت فولاد خراسان در 12 آبان ماه 1369 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است. این شرکت 25 مهرماه 1386 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت فولاد خراسان در 12 آبان ماه 1369 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده است. این شرکت 25 مهرماه 1386 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

 

 – موضوع فعالیت شرکت

شرکت فولاد خراسان بزرگترین تولیدکننده مقاطع فولادی در شرق کشور می­ باشد، سهم شرکت در تولید فولاد کشور در سال 1400 در جدول زیر ارائه شده است.

شرحتولید واحدهای فولادسازی کشور در سال 1400تولید شرکت مجمتمع فولاد خراسان در سال 1400
میلگرد9،148،000535،325
بلوم ، بیلت16،663،000824،073
آهن اسفنجی30،328،0001،030،476

 

  • ترکیب سهامداری شرکت
سهامداران عمده درتاریخ 1401/06/23درصد
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير52.93
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام32.97
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد9.91
شركت بين المللي فولادتجارت دالاهو-سهامي خاص-2.25

 

  • مقدار تولید فخاس 
مقدار تولیدمحصولواحد1398139914001401
 گندلهتن1,451,9681,602,9791,251,0861,597,206
 آهن اسفنجي و بريکتتن1,342,8841,177,6061,030,4761,242,004
 شمشتن1,074,878935,564824,073951,195
 محصولات سبک ساختمانيتن599,935498,198535,325550,000

 

 – مقدار فروش  

 محصولواحد1398139914001401
داخلی محصولات سبک ساختمانيتن609,639457,376398,446486,235
شمشتن254,172230,127187,931238,667
 آهن اسفنجي و بريکتتن16,32010,72334,71324,430
صادراتی محصولات سبک ساختمانيتن12,90411,17879,43063,765
شمشتن222,263149,897104,977144,527

 

 – مفروضات تحلیل 

مفروضات1398139914001401
نرخ دلار129,185207,347203,557280،000
تورم6%29%35%40%
نرخ مالیات-6%-3%-5%-5%
نرخ رشد حقوق و دستمزد29%47%35%35%
بیلت CIS392398565500
شمش فخوز324382538419
ضریب قیمتی میلگرد108%106%107%107%

با توجه به اینکه در زمان انجام تحلیل نرخ بیلت فولاد خوزستان که مبنای تحلیل است حدودا 520 دلار بوده است در انتهای تحلیل با توجه به تاثیرپذیری شرکت نسبت به نرخ دلار و شمش تحلیل حساسیت آورده شده است.

نرخ محصولات شرکت نسبت به نرخ شمش فخوز در نظرگرفته شده است که برای میلگرد107%  و آهن اسفنجی 56% شمش فخوز در نظر گرفته شده است، لازم به ذکر است همانطور که در مفروضات آورده شده شمش فولاد خوزستان 90% شمش cis در نظر گرفته شده است.

 

  – بهای تمام شده

حدود 30% از بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه سربار و 65% آن مربوط به هزینه مواد مستقیم می­باشد.

بهای تمام شدهواحد1398139914001401
مواد مستقيم مصرفيمیلیون ریال19,099,07536,425,61552,548,91278,452,359
دستمزدمستقيم توليدمیلیون ریال1,181,7241,729,4862,268,2903,281,631
سربارتوليدمیلیون ریال15,853,63217,920,59829,633,22735,432,140
جمعمیلیون ریال36,134,43156,075,69984,450,429117,166,130

 

  • سود و زیان برآوردی

برمبنای مفروضات گفته شده و با احتساب افزایش سرمایه میزان سود کارشناسی سال 1401 برابر 2،974 ریال می­باشد.  

دوره مالی1398139914001401
فروش44,363,139 72,392,478 104,932,739 137,434,139
بهای تمام شده کالای فروش رفته(36,448,693)(47,822,741)(75,908,114)(105,525,859)
سود (زیان) ناخالص7,914,446 24,569,737 29,024,625 31,908,280
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(926,475)(2,099,077)(2,673,406)(2,431,471)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی797,796 1,112,545 4,134,375 5,443,608
سود (زیان) عملیاتی7,785,767 23,583,205 30,485,594 34,920,417
هزینه های مالی(963,390)(601,533)(1,362,227)(1,120,226)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی1,292,048 2,196,239 2,656,839 3,448,774
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات8,114,425 25,177,911 31,780,205 37,248,964
مالیات(499,284)(699,348)(1,589,010)(1,862,448)
سود (زیان) خالص7,615,141 24,478,563 30,191,195 35,386,516
سرمایه11,900,000 11,900,000 11,900,000 11,900,000
سود هر سهم پس از کسر مالیات640 2,057 2,537 2,974

 

  • نویسنده : محمدرضا بیات- تحلیل گر بازار سرمایه