سهم فولاد خوزستان (فخوز) در یکسال گذشته روند کاملا نزولی را در پیش گرفته است. به طوری که کف حمایتی 281 تومان را از دست داده است. 

به گزارش بورس امروز، سهم فولاد خوزستان (فخوز) در یکسال گذشته روند کاملا نزولی را در پیش گرفته است. به طوری که کف حمایتی 281 تومان را از دست داده است.

با توجه به اصلاح پیش روی سهمای شاخص ساز و افق کاهشی کامودیتی ها در بازارهای جهانی به نظر می رسد این اصلاح همچنان ادامه داشته باشد. حمایت فعلی سهم 240 تومان است در صورت از دست دادن این محدوده توانایی اصلاح تا محدوده 190 تومان را دارد. در حال حاضر در صورت برگشت از هریک از این نواحی حمایتی مهمترین مقاومت همان سطح حمایتی شکسته شده در محدوده 280 تومان است.

 

  • نویسنده : محمد حسین کیانی- کارشناس بازار سرمایه